POMÓŻ WALCZYĆ Z NAŁOGIEM A NIE Z CZŁOWIEKIEM

FUNDACJA AKITA :
  • Zmieniamy stereotyp postrzegania ludzi uzależnionych. Przeciwdziałamy wykluczaniu ze społeczeństwa rodzin niszczonych przez nałogi, pracujemy nad powrotem poszkodowanej rodziny do społeczeństwa bez uprzedzeń, bez stygmatyzowania.
  • Wprowadzamy zasadę szybkiego działania, nie czekamy na konsekwencje nałogu. Oferujemy praktyczne porady w zakresie niwelowania problemów. Oferujemy konsultacje prawne dla ofiar przemocy.
  • Chcemy docierać do środowisk wiejskich, w których brakuje często możliwości pomocy dla poszkodowanej rodziny i samego uzależnionego.
  • Edukujemy rodziny w zakresie profilaktyki prozdrowotnej i profilaktyki przeciwko nałogom. Prowadzimy poradnictwo, porady lekarza rodzinnego, pedagoga i psychologa oraz informujemy o innych ośrodkach pomocy czy leczenia.

RODZINA OSOBY UZALEŻNIONEJ

MA PRAWO DO INFORMACJI O MOŻLIWOŚCIACH POMOCY

NIE MOŻNA WYRZUCAĆ Z DOMU CZŁONKA RODZINY Z POWODU JEGO CHOROBY

MOŻNA STOSOWAĆ PROSTE TERAPIE ZAMIAST METODY OSIĄGANIA DNA

OSOBA UZALEŻNIONA JEST PEŁNOPRAWNYM OBYWATELEM I MA PRAWO DO LECZENIA I INFORMACJI

CHOROBA ALKOHOLOWA TO CHOROBA METABOLICZNA, NIELECZONA STAJE SIĘ ZAGROŻENIEM DLA WSZYSTKICH WOKÓŁ

WIKIPEDIA O ALKOHOLIŹMIE

Alkoholizm, choroba alkoholowa, uzależnienie od alkoholu, toksykomania alkoholowa – zaburzenie polegające na utracie kontroli nad ilością spożywanego alkoholu.

Spożywanie zazwyczaj w dużych dawkach alkoholu przez alkoholika jest spowodowane przymusem o charakterze psychicznym i somatycznym, i nie podlega jego woli, jednak możliwe jest jego powstrzymanie i utrzymanie abstynencji. Mechanizm powstawania uzależnienia nie jest do końca wyjaśniony, ale ma bezpośredni związek z nadużywaniem alkoholu.

Ryzykownie nadużywa alkoholu około 16% polskiego społeczeństwa. Śmiertelna dawka alkoholu to 6–8 g na 1 kg masy ciała. Aby móc mówić o uzależnieniu od alkoholu muszą wystąpić minimum trzy z poniższych objawów. Do objawów należą:

1.Silna, natrętna potrzeba spożywania alkoholu (głód alkoholowy).

2. Upośledzona zdolność kontrolowania picia alkoholu (trudności w unikaniu rozpoczęcia picia, trudności w zakończeniu picia albo problemy z kontrolowaniem picia do wcześniej założonego poziomu).

3. Picie alkoholu w celu złagodzenia albo zapobieżenia alkoholowemu zespołowi abstynencyjnemu oraz subiektywne poczucie skuteczności takiego postępowania.

4. Objawy abstynencyjne (drżenia mięśniowe, nadciśnienie tętnicze, tachykardia, nudności, wymioty, biegunki, bezsenność, rozszerzenie źrenic, wysuszenie śluzówek, wzmożona potliwość, zaburzenia snu, nastrój drażliwy lub obniżony, lęk).

5. Zmieniona (najczęściej zwiększona) tolerancja alkoholu (ta sama dawka alkoholu nie przynosi oczekiwanego efektu, potrzeba spożywania większych dawek alkoholu dla wywołania oczekiwanego efektu).

6. Zawężenie repertuaru zachowań związanych z piciem alkoholu do 1-2 wzorców.

7. Postępujące zaniedbywanie alternatywnych do picia przyjemności, zachowań i zainteresowań.

8. Picie alkoholu mimo oczywistej wiedzy o jego szczególnej szkodliwości dla zdrowia pijącego.

ALKOHOLIZM TO PROBLEM SPOŁECZNY

 

Alkoholizm to także problem społeczny – zwykle cierpi nie tylko sam uzależniony ale także jego rodzina, najbliżsi i sąsiedzi

Poniżej znajdują się problemy, z jakimi spotykają się alkoholicy. Obok podany jest procent alkoholików, których dotyczy dany problem na podstawie badania Programu Aktywizacji Placówek Odwykowych

Zaburzenia życia rodzinnego – 94%

Problemy w kontaktach z ludźmi – 84%

Problemy finansowe – 82%

Przemoc wobec bliskich – 57%

Problemy z prawem (karalność) – 51%

Przewlekły alkoholizm prowadzi do chorób psychicznych, ciężkich schorzeń wątroby, nerek, żołądka, serca itd. Zwiększa przestępczość, sprzyja szerzeniu się chorób wenerycznych i ujemnie wpływa na potomstwo. Nadużywanie alkoholu jest powodem powstawania problemów w rodzinach oraz ich rozpadu.

METODA FARMAKOTERAPII ZIOŁOWEJ MOŻE POMÓC ZATRZYMAĆ PROBLEM ALKOHOLIZMU